Sự công nhận

Đăng bởi: shuuichi luna2021-01-16 12:43:57

Trong những năm trưởng thành và phát triển, tập thể cá nhân Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Ghi nhận những thành tích của đơn vị trong kháng chiến bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước, Tổng công ty được chủ tịch nước, chính phủ, tặng thưởng rất nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý như Huân chương lao động, bằng khen và nhiều danh hiệu thi đua khác.

Công ty Xăng dầu Quân đội được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương lao động Hạng baHuân chương lao động hạng ba
Xí nghiệp 651 - Công ty xăng dầu Quân đội được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương lao động hạng baCông ty Xăng dầu Quân đội được Thủ tướng Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng bằng khen vì có nhiều thành tích trong sự nghiệp Công tác Xây dựng Quân đội, Củng cố Quốc phòng và Bảo vệ Tổ quốc

Công ty Xăng dầu Quân đội được Tổng cục chính trị - Quân đội nhân dân Việt Nam tặng bằng khen về công tác dân vận và tuyên truyền đặc biệt

Công ty Xăng dầu Quân đội được Tổng Cục Hậu cần - Bộ quốc phòng tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Cúp thương hiệu xanh

 Cúp vàng "Thương hiệu và nhãn hiệu"

    Cúp vàng "Doanh nhân tâm tài"