Kho cảng và hệ thống phân phối

Đăng bởi: shuuichi luna2021-01-16 12:43:18
Hệ thống kho cảng
Ảnh: Cụm kho cảng xăng dầu - Tổng Công ty
Xăng dầu Quân đội
a. Cảng tiếp nhận:
- Cảng cứng tại Hải Phòng (K99): 12.000 tấn
- Cảng mềm tại Đà Nẵng (K182): 10.000 tấn
- Cảng cứng tại Khánh Hòa (Ba Ngòi): 10.000 tấn
- Cảng cứng tại Khánh Hòa (K720): 5.000 tấn
b. Kho tiếp nhận:
Kho trực thuộc Tổng Công ty quản lý: 126.100m3
-  Kho K99 - Hải Phòng: Trữ lượng 39.000m3
-  Kho K83 - Đà Nẵng: Trữ lượng 35.000m3
-  Kho Ba Ngòi - Cam Ranh: Trữ lượng 37.600m3
-  Kho K720 - Cam Ranh: Trữ lượng 14.500m3
Các kho Tổng Công ty thuê sức chứa thường xuyên gồm:                                       
Khu vực Miền Nam: 73.400m3                                                              
- Kho 186 - TP HCM: Trữ lượng: 15.500m3
- Kho VK102 - TP HCM: Trữ lượng: 22.300m3                                            
- Kho Giang Nam: Trữ lượng: 15.000m3                         

Hệ thống kho cảng, trạm xăng phân bổ tại mọi vùng miền trong cả nước, cùng với lượng lớn xe chuyên dụng vận tải xăng chuyên dụng dầu, luôn đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu cầu xăng dầu cho nhiệm vụ Quốc phòng và Kinh tế xã hội.
- Kho Cần Giờ: Trữ lượng: 10.000m3
- Kho Hà Lộc: Trữ lượng: 10.600m3                                                        
Khu vực Miền Bắc: 94.500m3
- TK 190 (Đông Anh, HN):Trữ lượng: 16.500m3
- Kho 671 (Bắc Giang): Trữ lượng: 20.500m3
- Kho 661 (Bắc Giang): Trữ lượng: 17.000m3
- Kho 19/9 (Hải Phòng): Trữ lượng: 25.500m3
- Kho KV3 (Hải Phòng): Trữ lượng: 15.000m3
Khu vực Miền Trung: 10.000m3
- Kho Thanh Huyền: Trữ lượng: 10.000m3
Hệ thống mạng lưới kinh doanh bán lẻ xăng dầu.
a. Các trạm xăng dầu trực thuộc Tổng Công ty (141 trạm)
Các trạm trực thuộc Tổng công ty khu vực Hà Nội: 10 trạm; Các trạm trực thuộc CT XDQĐ KV1 Hải Phòng: 19 trạm; Các trạm trực thuộc CT XDQĐ KV2 Đà Nẵng: 14 trạm; Các trạm trực thuộc CT XDQĐ KV3 Khánh Hòa: 28 trạm; Các trạm trực thuộc CT XDQĐ KV4 TP Hồ Chí Minh: 26 trạm; Chi nhánh Xăng dầu Quân đội khu vực Tây Bắc: 17 trạm; Chi nhánh Xăng dầu Quân đội khu vực Bắc Trung Bộ: 11; Chi nhánh Xăng dầu Quân đội khu vực Tây Nguyên: 16. 
b. Tổng Đại lý, Đại lý
Gồm hơn 500 đại lý ở 54 tỉnh thành trên cả nước, cụ thể:
- 26 Tổng đại lý.
- 486 đại lý thuộc các Tổng đại lý.
- 156 đại lý trực tiếp với Tổng công ty, trong đó có 76 đại lý là Quân đội.
- 04 hộ Công nghiệp.
Ảnh: Khai trương các trạm xăng dầu - Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội