Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp các kho cảng xăng dầu đầu nguồn

Lĩnh vực hoạt động Hợp tác đầu tư
Đăng bởi: shuuichi luna2021-01-29 15:12:28
I. Dự án kho K99
1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo nâng sức chứa kho Xăng dầu K99
2. Địa điểm: Phường Đông Hải 2 - Quận Hải An - Thành Phố Hải Phòng
3. Chủ đầu tư: Tổng công Xăng dầu Quân đội
4. Tổng vốn đầu tư: 53.570.388.000 VNĐ
5. Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp. 
6. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án
7. Nguồn vốn: Vốn khấu hao cơ bản và từ nguồn vốn ngân sách Quốc phòng thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp
8. Tiến độ thực hiện dự án: 2010 ÷ 2011
Dự án thực hiện theo hình thức phân kỳ đầu tư để đảm bảo vừa đầu tư vừa thực hiện nhiệm vụ thường xuyên Bộ Quốc phòng giao cho.
    
II. Dự án kho K83
1. Tên dự án: Dự án đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp, mở rộng kho Xăng dầu đầu nguồn K83
2. Địa điểm: Phường Hòa Hiệp Bắc - Quận Liên Chiểu - Thành phố Đà Nẵng
3. Chủ đầu tư: Tổng công Xăng dầu Quân đội
4. Diện tích hiện trạng: 85.905m²
5. Diện tích đất sau khi mở rộng: 101.648 m²
6. Tổng vốn đầu tư: 125.683.000.000 VNĐ
9. Nguồn vốn:
- Vốn tập trung từ nguồn ngân sách nhà nước;
- Vốn khấu hao cơ bản hàng năm của Tổng công ty;
- Vốn ngân sách Quốc phòng thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp
10. Tiến độ thực hiện dự án: 2012 - 2014
Dự án thực hiện theo phân đoạn để đảm bảo vừa đầu tư vừa thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng và sản xuất kinh doanh.
 
III. Dự án đầu tư mở rộng hệ thống mạng lưới kinh doanh Xăng dầu
- Tổng số trạm xăng dầu thuộc sở hữu Công ty : 87 trạm/34Tỉnh, Thành phố.
- Tổng số trạm tổng đại lý và đại lý: 150đại lý/58 Tỉnh Thành phố.
Mục tiêu đề ra: Phát triển 10-15 điểm/năm, địa bàn trên 61 Tỉnh thành

Tin liên quan