Đào tạo nghề và giới thiệu việc làm

Lĩnh vực hoạt động
Đăng bởi: shuuichi luna2021-01-29 15:15:52

- Đào tạo nghề hệ trung, sơ cấp quản lý kinh tế, thương mại, kinh doanh xăng dầu, cơ khí, hóa dầu, lái xe...
- Giới thiệu việc làm

Tin liên quan