Chiến lược phát triển kinh doanh

Đăng bởi: shuuichi luna2021-01-16 12:43:46

Định hướng phát triển:

Ảnh: Hội nghị Tổng kết và đưa ra phương hướng hoạt động của Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội
Tổng Công ty xăng dầu Quân đội hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ với chiến lược sản phẩm chủ yếu là kinh doanh xăng dầu và các ngành bổ trợ, phấn đấu đến năm 2015 thị phần xăng dầu chiếm từ 10 - 15% lượng tiêu thụ toàn quốc; đồng thời phát triển đang ngành, đa sở hữu để huy động các nguồn lực tạo thế phát triển vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng thành một Tổng Công ty mạnh trong nước và sẵn sàng tham gia hội nhập trong khu vực.
     Kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với Quốc phòng- Quốc phòng với kinh tế, Tổng Công ty xăng dầu Quân đội hình thành tương đương như một Binh đoàn bảo đảm xăng dầu. Thời bình thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức bảo đảm xăng dầu cho các nhiệm vụ Quốc phòng thường xuyên và sản xuất kinh doanh góp phần phát triển kinh tế đất nước, bảo đảm an ninh nhiên liệu. Thời chiến chuyển trạng thái, huy động toàn bộ nguồn lực phục vụ Quốc phòng, thực hiện vai trò, nhiệm vụ của một Binh đoàn xăng dầu bảo đảm trên tất cả các tỉnh, thành, vùng, miền của Tổ quốc.
Mục tiêu:
     Với mục tiêu: xây dựng hệ thống mạng lưới cung ứng xăng dầu đồng bộ từ kho, trạm, cầu cảng, phương tiện vận tải đường bộ, đường biển; khả năng nhập khẩu xăng dầu; đầu tư nâng cao năng lực: thi công xây lắp công trình xăng dầu; sản xuất khí tài xăng dầu… trên đất liền, hải đảo thuộc phạm vi toàn quốc tạo thế trận xăng dầu Quốc phòng phục vụ cung ứng tại chỗ kịp thời nhiệm vụ quân sự trong mọi tình huống và phục vụ dân sinh; nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nói chung và tăng năng lực kinh doanh của các đơn vị thành viên nói riêng. Qua đó càng xác định thực hiện tốt hơn nhiệm vụ Quốc phòng và mở rộng kinh doanh theo hướng đa ngành nghề, đa thị trường, thời bình phục vụ kinh tế - quốc phòng, thời chiến huy động toàn bộ năng lực cho nhiệm vụ quân sự.
-  Phát triển năng lực, thúc đẩy tiềm lực thu hút đầu tư tài chính và các nguồn lực khác của các nhà đầu tư.
-  Phát huy tính năng động sáng tạo, chủ động trong sản xuất kinh doanh.
-  Duy trì và phát huy ngành truyền thống, với lực lượng cán bộ công nhân có tay nghề, kinh nghiệm cao, biên chế phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh với các mặt hàng cơ khí, xăng dầu, xây dựng kho trạm, vận tải xăng dầu…
-  Tăng năng lực vận tải xăng dầu đường bộ từ 1.000m3/lần vận chuyển lên ≥ 3.000m3/lần vận chuyển. Hình thành đồng bộ phương tiện vận tải biển: Vận chuyển và chuyển tải xăng dầu khép kín.
-  Nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu:
Phát triển mở rộng hệ thống mạng lưới các cửa hàng bán lẻ xăng dầu có chất lượng phục vụ vượt trội trong việc tạo ra các dịch vụ khác hẳn các doanh nghiệp khác cho người tiêu dùng, bằng cách đổi mới kỹ thuật dịch vụ bán hàng, chăm sóc khách hàng.
Đến năm 2020, phấn đấu có ≥ 140 trạm bán xăng dầu thuộc sở hữu và ≥ 900 đại lý, nhập khẩu từ 1,0 đến 1,5 triệu tấn/năm với thị phần đạt 10% đến 15%.
-  Thị trường mục tiêu là khu vực miền Bắc và miền Trung. Mở rộng ngành nghề kinh doanh dịch vụ bãi đỗ xe, văn phòng cho thuê, hàng tiêu dùng, trạm thu phí, nhà nghỉ, khách sạn, vật liệu xây dựng và nhập khẩu sắt thép, đào tạo ngành nghề và hoá dầu…Hình thành và phát triển các Công ty hạch toán phụ thuộc, Công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn nhà nước do Công ty mẹ làm chủ sở hữu, Công ty Cổ phần có cổ phần chi phối của Công ty mẹ và góp vốn vào Công ty liên kết, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
- Tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết (khi có điều kiện) theo quy định của pháp luật.